TARGI EDUKACYJNE

LICEA W GLIWICACH

Liceum Sztuk Plastycznych  ul. Barlickiego 3, 44-100 Tel. 784-993-217           

  www: http://animator.halogen.org.pl

Proponowane specjalności:( do wyboru) fotografia i film ,techniki graficzne,techniki malarstwa

Nowe specjalności od 2021 r.: animacja komputerowa ,druk artystyczny, projektowanie ubioru

Przyjęcie do szkoły jest poprzedzone rozmową kwalifikacyjną z kandydatem. Rozmowa nie jest egzaminem z wiedzy, lecz jest rozmową na temat przedstawionych prac, predyspozycji artystycznych i zainteresowań kandydata.

     LO nr 1 w Gliwicach   ul. Zimnej Wody 8,  tel./fax: (32) 231 47 32

KLASY DWUJĘZYCZNE

klasa politechniczna (współpraca z Politechniką Śląską, Wydziałem Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego),

klasy przyrodniczo-społeczne (współpraca z Politechniką Śląską, Śląskim Uniwersytetem Medycznym, Uniwersytetem Śląskim i Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach).

MIĘDZYNARODOWE

ID pre-IB/MYP i IE pre-IB/MYP - 2 klasy przygotowujące przez 2 lata do Programu Dyplomowego Matury Międzynarodowej (3 i 4 klasa), realizujące program MYP (Middle Years Programme) Organizacji Matury Międzynarodowej (IBO).

  LO nr 2  im. W. Wróblewskiego w Gliwicach ul. Wróblewskiego 9,  tel. 32 231 12 13

Klasa humanistyczna   Przedmioty rozszerzone: j. polski, j. angielski, historia

Klasa biologiczno–chemiczna (dwujęzyczna z językiem angielskim) Przedmioty rozszerzone: chemia biologia

Klasa mat-geo  Przedmioty rozszerzone: matematyka, geografia, j. Angielski

Klasa biologiczno–chemiczna   Przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, matematyka

Klasa filologiczna (dwujęzyczna z językiem angielskim)   Przedmioty rozszerzone: j. polski, j. niemiecki, wiedza o społeczeństwie

 

    ZSO nr 8   LO nr 3 im. Wincentego Styczyńskiego  ul.Syriusza 30

2 klasy biol -chem z elementami ratownictwa medycznego

Rozszerzenia: biologia,chemia,j. angielski

Przedmioty punktowane: język polski,matematyka, biologia lub chemia(do wyboru),język obcy

     LO  nr 4,    ul. Kozielska 1A,  tel. 32 2313225

 Klasa politechniczna dla przyszłych studentów informatyki i innych kierunków politechnicznych oraz ekonomii, zarządzania

języki: angielski i niemiecki lub francuski (do wyboru przez ucznia) realizuje w zakresie rozszerzonym: język obcy (angielski lub niemiecki) matematykę i informatykę dodatkowe zajęcia według programu autorskiego: elementy fizyki i astronomii

Klasa matematyczno-geograficzna dla przyszłych studentów kierunków ekonomicznych, zarządzania, geologii, klimatologii i geodezji, turystyki i rekreacji 

języki: angielski i niemiecki lub francuski (do wyboru przez ucznia) realizuje w zakresie rozszerzonym: język obcy (angielski lub niemiecki) matematykę, geografię oferuje: dodatkowe zajęcia według programu autorskiego: elementy wos 

Klasa biologiczno-chemiczna z elementami wiedzy o technikach i aparaturze diagnostyczne dla przyszłych studentów medycyny, farmacji, fizykoterapii wszelkich kierunków przyrodniczych i chemicznych, a także psychologii i AWF

języki: angielski i niemiecki lub francuski (do wyboru przez ucznia) realizuje w zakresie rozszerzonym: biologię, chemię oraz język obcy (angielski lub niemiecki). oferuje: dodatkowe zajęcia z autorskimi programami – technika i aparatura diagnostyczna w aspekcie fizyki oraz dodatkowe zajęcia z matematyki

Humanistyczno-biologiczna  z elementami warsztatu dziennikarskiego dla przyszłych studentów kierunków humanistycznych, pedagogicznych, społeczno-politycznych, prawa i administracji, psychologii, dziennikarstwa, a także kierunków przyrodniczych i AWF

języki: angielski i francuski albo niemiecki (do wyboru przez ucznia) realizuje w zakresie rozszerzonym: język polski, język obcy (angielski lub niemiecki) oraz historię lub biologię oferuje: dodatkowe zajęcia w zakresie warsztatu dziennikarskiego, wiedzy o współczesnej kulturze i elementów prawa

LO nr 5      ul. Górnych Wałów 29,     tel.32 231 07 93

Klasa medyczna      rozszerzenia: biologia,  chemia, matematyka

Klasa matematyczno-przyrodnicza dwujęzyczna     rozszerzenia: matematyka do wyboru: fizyka*lub geografia*przedmiot uzupełniający: programowanie

Klasa matematyczno-przyrodnicza    rozszerzenia: matematyka do wyboru: fizyka*lub geografia* przedmiot uzupełniający: programowanie*lub język angielski dla przyrodników*

Klasa humanistyczna   rozszerzenia: język polski ,historia, przedmiot uzupełniający: podstawy wiedzy o społeczeństwie*lub język angielski dla humanistów*

 Klasa przyrodnicza    rozszerzenia: matematyka, biologia,do wyboru:geografia*lub język angielski

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Ireny Sendler w Toszku
  ul. Dworcowa 27 44-180 Toszek
  powiat gliwicki, województwo śląskie, Polska

  dyrektor mgr inż. Waldemar Pigulak
  wicedyrektor mgr inż. Beata Cieślik
 • 32 2334419
  NIP 9691626740
  REGON 367997782

Galeria zdjęć