• Rok szkolny 2023/2024

    •                    

      

           Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 1 im. Ireny Sendler w Toszku jako Organ szkoły wspiera działania Dyrekcji i Rady Pedagogicznej w zakresie dydaktycznym, opiekuńczym i wychowawczym.


     Do kompetencji Rady Rodziców należy:
     1. Uchwalanie  w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły,
     2. Opiniowanie projektu planu finansowania szkoły składanego przez dyrektora szkoły.

      

      

      


     SKŁAD RADY  RODZICÓW I KOMISJI REWIZYJNEJ

     Szkoły Podstawowej nr 1 im. Ireny Sendler w Toszku na rok szkolny 2023/2024

      

      

     RADA  RODZICÓW

      

      

     Przewodnicząca

      

     Sonia Jaklowska

      

     Wiceprzewodnicząca

      

     Ewelina Czyżowicz

      

     Skarbnik

      

     Beata Mahlhofer

      

     Sekretarz

      

     Piotr Klita

      

     KOMISJA  REWIZYJNA

      

      

     Przewodnicząca

      

     Agnieszka Brożyna

      

     Zastępca przewodniczącej

      

     Krzysztof  Mahlhofer

      

     Członek komisji

      

     Barbara Cedzich

      

      

      

      

      

      

      

      

      

  • Kontakt

   • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Ireny Sendler w Toszku
   • 32 2334419
    NIP 9691626740
    REGON 367997782
   • ul. Dworcowa 27 44-180 Toszek
    powiat gliwicki, województwo śląskie, Polska
    Poland
   • dyrektor mgr inż. Waldemar Pigulak
    wicedyrektor mgr inż. Beata Cieślik
 • Galeria zdjęć

   brak danych