• Opis projektu

    • Program Erasmus +                                

      

     Akcja K1 „Mobilność kadry edukacji szkolnej”


     Tytuł projektu: „Nowoczesna szkoła-świadomość międzykulturowa oraz kompetencje językowe nauczycieli”.

     Po raz pierwszy nasza szkoła bierze udział w projekcie który ma za zadanie podniesie kompetencji językowych kadry nauczycielskiej jak również udział w projekcie wpłynie na jakość nauczania.

     Projekt został zaplanowany na 17 miesięcy, działania upowszechniające rozpoczęły się w czerwcu 2017 r. i zakończą w październiku 2018 r.

      

     OPIS PROJEKTU

     „Nowoczesna szkoła-świadomość międzykulturowa oraz kompetencje językowe nauczycieli” to projekt stworzony przez zespół mobilnościowy Gimnazjum im. Ireny Sendler w Toszku w 2016/2017roku, który powstał w odpowiedzi na potrzeby toszeckiego gimnazjum dostrzeżone i opisane w europejskim planie rozwoju szkoły. W wyniku reform realizowany przez nauczycieli SP im. Ireny Sendler w Toszku. Nasza szkoła choć położona jest w obszarze wiejskim ma wysokie ambicje i chce kształcić swoich wychowanków na poziomie europejskim, a nauczyciele uczący w placówce bardzo poważnie traktują swoją misję jaką niewątpliwie jest wykonywanie zawodu nauczyciela. Świadomość potrzeby oraz idea uczenia się przez całe życie, poszerzania swoich horyzontów oraz kompetencji, zwłaszcza językowych stała się przyczynkiem do zaangażowania w tenże projekt.

     Aplikowanie do udziału w projekcie Erasmus+ jest dla naszej szkoły niezwykle istotne z punktu widzenia strategii rozwoju naszej placówki. Dotychczas nasza szkoła ograniczała się do szkoleń prowadzonych na terenie Polski. Niemniej jednak wymogi obecnych czasów (17 lat działania gimnazjum, 12 lat funkcjonowania naszego kraju w UE) skłaniają nas do poszukiwania nowych platform rozwoju w oparciu o sprawdzone wzorce i doświadczenia nie tylko polskie, lecz obecnie i europejskie. Integralnym elementem tego procesu rozwojowego powinno być w naszej opinii doskonalenie znajomości języków obcych przez kadrę dydaktyczną.

      

     Cele Projektu:

     - udoskonalenie kompetencji językowych uczestników bezpośrednich i pośrednich projektu (uczniowie, pozostała kadra pedagogiczna),

     - zwiększenie wykorzystywania nowych technologii w procesie nauczania,

     - większe zastosowanie aktywizujących metod nauczania,

     - promowanie wśród uczniów różnorodności językowej i świadomości międzykulturowej,

     - udoskonalenie kompetencji społecznych, kulturowych, obywatelskich całości społeczności szkolnej,

     - nawiązanie współpracy ze szkołami innych państw europejskich,

     - rozwijanie wśród uczniów umiejętności podstawowych i umiejętności przekrojowych.

      

     BENEFICJENT PROJEKTU: Szkoła Podstawowa im. Ireny Sendler w Toszku  ul. Dworcowa 27, 44-180 Toszek

     KOORDYNATOR PROJEKTU: Barbara Żelichowska, pedagog szkolny

  • Kontakt

   • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Ireny Sendler w Toszku
   • 32 2334419
    NIP 9691626740
    REGON 367997782
   • ul. Dworcowa 27 44-180 Toszek
    powiat gliwicki, województwo śląskie, Polska
    Poland
   • dyrektor mgr inż. Waldemar Pigulak
    wicedyrektor mgr inż. Beata Cieślik
 • Galeria zdjęć

   brak danych