Rada Rodziców

Rok szkolny 2019/2020

                   

 

      Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 1 im. Ireny Sendler w Toszku jako Organ szkoły wspiera działania Dyrekcji i Rady Pedagogicznej w zakresie dydaktycznym, opiekuńczym i wychowawczym.


Do kompetencji Rady Rodziców należy:
1. Uchwalanie  w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły,
2. Opiniowanie projektu planu finansowania szkoły składanego przez dyrektora szkoły.

 

 

 


SKŁAD RADY  RODZICÓW I KOMISJI REWIZYJNEJ

Szkoły Podstawowej nr 1 im. Ireny Sendler w Toszku na rok szkolny 2019/2020

 

 

RADA  RODZICÓW

 

 

Przewodniczący

 

Katarzyna Nowak - Uryasz

 

Wiceprzewodniczący

 

Sonia Jaklowska

 

Skarbnik

 

Anita Pasławska

 

Sekretarz

 

Kinga Jagodzińska - Rugała

 

KOMISJA  REWIZYJNA

 

 

Przewodniczący

 

Daria Winicka

 

Członek komisji

 

Beata Mahlhofer

 

Członek komisji

 

Leon Buk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Ireny Sendler w Toszku
  ul. Dworcowa 27 44-180 Toszek
  powiat gliwicki, województwo śląskie, Polska

  dyrektor mgr inż. Waldemar Pigulak
  wicedyrektor mgr inż. Beata Cieślik
 • 32 2334419
  NIP 9691626740
  REGON 367997782

Galeria zdjęć