Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

#LiczymySięDlaPolski #LiczySięKażdy #NSP2021 #GUS #potrzebyPolaków

 

 

Narodowy Spis Ludności i Mieszkań 2021 trwa od 1 kwietnia.

Wejdź na spis.gov.pl i spisz się przez Internet!

 

Dlaczego spis powszechny jest ważny dla nas wszystkich?
Bo jego wyniki pozwalają odpowiadać na nasze potrzeby na poziomie lokalnym i globalnym. Stanowią wyznacznik dla tworzenia budżetów przez samorządy oraz podstawę określania wysokości subwencji państwowych czy dotacji dla gmin i województw.
Wyniki uzyskane ze Spisu powszechnego wykorzystywane są przez kluczowe resorty do planowania działań w zakresie oświaty, ochrony zdrowia, polityki żywnościowej, finansów, zagospodarowania przestrzennego, potrzeb mieszkaniowych czy gospodarki wodno- ściekowej.
Informacje statystyczne pozyskane dzięki spisowi ludności, konieczne do złożenia wniosków i sporządzenia studiów wykonalności projektów lub do stworzenia biznesplanów, wykorzystują przedsiębiorcy oraz beneficjenci funduszy europejskich w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO).
Wysokość dotacji unijnych oraz liczba miejsc w Parlamencie Europejskim zależą m.in. od liczby mieszkańców, określonej wynikami ostatniego spisu.

To wydarzenie ma znaczenie dla nas wszystkich!

Na stronie internetowej Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 zostały opublikowane pytania z formularza spisowego do NSP 2021
https://spis.gov.pl/lista-pytan-w-nsp-2021/
Można zapoznać się z ich treścią i zagadnieniami, jakie zostaną poruszone w NSP 2021

Dodatkowo, możliwe jest przetestowanie wersji demo formularza spisowego #NSP2021
https://demo.spis.gov.pl


#LiczymySięDlaPolski #LiczySięKażdy #NSP2021 #GUS #potrzebyPolaków

 

  

 

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Ireny Sendler w Toszku
  ul. Dworcowa 27 44-180 Toszek
  powiat gliwicki, województwo śląskie, Polska

  dyrektor mgr inż. Waldemar Pigulak
  wicedyrektor mgr inż. Beata Cieślik
 • 32 2334419
  NIP 9691626740
  REGON 367997782

Galeria zdjęć