• Egzamin ósmoklasisty

     • Uczniowie ósmej klasy piszą dzisiaj (14.05.2024) egzamin z języka polskiego. Jest to pierwszy w ich karierze szkolnej  zewnętrzny egzamin, a od jego wyniku zależy czy będą kontynuowali naukę w swoich wymarzonych szkołach ponadpodstawowych.

      Powodzenia!

      Beata Cieślik

     • Warsztaty z pierwszej pomocy

     • 13 maja  w Szkole Podstawowej nr 1 im. I. Sendler w Toszku Instruktor Pierwszej Pomocy PCK wraz  z "Ratownikiem" Szkolnej Drużyny Pierwszej Pomocy przeprowadzili warsztaty w klasie drugiej i trzeciej  z zasad opatrywania ran. Warsztaty są cyklem spotkań  z Instruktorem PP PCK w ramach realizowanego w szkole projektu edukacyjnego.

      Waldemar Pigulak

     • Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

     • Corocznie 2 kwietnia obchodzony jest  Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Również i w tym roku nasza szkoła włączyła się w obchody niebieskich igrzyskPoszerzenie wiedzy nt. autyzmu pozwala naszym uczniom zrozumieć odmienne zachowania i zareagować adekwatnie do sytuacji. Zwiększanie świadomości wśród całej społeczności szkolnej pozwala kształtować odmienne postawy i zachowania w stosunku do tych osób, a także zmieniać sposób ich postrzegania w społeczeństwie .

      Anna Havemaister

     • Święto górników

     • Czwartego grudnia nasze przedszkole odwiedził znajomy górnik. Z okazji Barbórki czyli górniczego święta opowiedział dzieciom o swojej pracy.

    • III Rejonowy Konkurs Recytatorski Poezji, Prozy i Pieśni Josepha von Eichendorffa
     • III Rejonowy Konkurs Recytatorski Poezji, Prozy i Pieśni Josepha von Eichendorffa

     • 24 listopada w SP nr 1 im. Ireny Sendler w Toszku odbył się  III Rejonowy Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy Josepha von Eichendorffa. W ramach konkursu uczniowie recytowali wiersze i czytali fragmenty prozy Josepha von Eichendorffa – poety związanego z naszą ziemią toszecką. W konkursie wzięli udział uczniowie 13 szkół podstawowych naszego rejonu:

      Zespół Szkolno – Przedszkolny w Świbiu
      SP nr 2 im. Gustawa Morcinka w Toszku
      Zespół Szkolno – Przedszkolny w Żernicy
      SP nr 13 im. Krystyny Bochenek w Gliwicach
      SP nr 13 im. Alfreda Szklarskiego w Rudzie Śląskiej
      SP w Rudnie
      SP w Bojszowie
      Zespół Szkolno – Przedszkolny w Sierakowicach
      Zespół Szkolno – Przedszkolny w Rudzińcu
      SP nr 3 im. Noblistów Polskich w Pyskowicach
      Zespół Szkolno – Przedszkolny w Poniszowicach
      Zespół Szkolno – Przedszkolny w Wielowsi
      SP nr 1 im. Ireny Sendler w Toszku

      Honorowy patronat nad konkursem objęli:   Starosta Gliwicki, Burmistrz Toszka i Towarzystwo Społeczno – Kulturalne Niemców Województwa Śląskiego. 

      Komisje konkursowe, w skład których wchodzili wykładowcy akademiccy, nauczyciele języka niemieckiego i członkowie mniejszości  niemieckiej wyłoniły laureatów:

      Kategoria klasy 1-3:

      1 miejsce:  Zofia Grätsch z SP nr 13 w Rudzie Śląskiej

      2 miejsce: Mikołaj Guzik z SP w Poniszowicach

      3 miejsce: Melissa Foit z SP w Żernicy

      Wyróżnienie: Milena Böhm z SP w Rudnie

       

      Kategoria klasy 4-6:

      1 miejsce:  Matylda Olszok  z SP w Sierakowicach

      2 miejsce: Tomasz Łabaj  z SP nr 13 w Gliwicach

      3 miejsce: Filip Mucha z SP w Sierakowicach

      Wyróżnienie: Maria Kijonka z SP w Bojszowie

       

      Kategoria klasy  7-8:

      1 miejsce:  Jan Heller  z SP nr 13 w Gliwicach

      2 miejsce: Lena Lipińska z SP nr 2 w Toszku

      3 miejsce: Agata Roter  z SP nr 2 w Toszku

      Wyróżnienie: Sara Wojcieszek  z SP w Sierakowicach

       

      Laureatom serdecznie gratulujemy!

      Anna Badura

     • „ Nasze przygody z kroplą wody”

     • W naszej szkole zakończono realizację wolontariackiego projektu grantowego Fundacji ING Dzieciom w konkursie „Moje środowisko” – II edycja w ramach działania: „Zagospodarowanie wody opadowej”.

      Obiekt wybudowany społecznie dzięki  dotacji ING służy już naszym dzieciom. Pozyskana woda deszczowa służy do badań w procesie edukacyjnym, podlewania roślin i do badania natężenia i ilości opadów atmosferycznych.

      WP

     • III Rejonowy Konkurs Recytatorski Poezji, Prozy i Pieśni Josepha von Eichendorffa

     • 24 listopada br. w naszej szkole odbędzie się III Rejonowy Konkurs Recytatorski Poezji, Prozy i Pieśni Josepha von Eichendorffa. Konkurs polega na recytacji wybranego wiersza J.v. Eichendorffa lub zaśpiewaniu pieśni oraz przeczytaniu fragmentu jego prozy. Zgłoszenie wysłać należy drogą mailową na wskazane w karcie zgłoszenia adresy mailowe. Prosimy o zgłoszenie uczestników na karcie zgłoszenia  do 10 listopada. Szczegóły dotyczące zgłoszenia oraz regulamin konkursu w załączniku. Serdecznie zapraszamy wszystkie szkoły podstawowe naszego rejonu do udziału!

      Anna Badura

     • 16 .X. - Światowy Dzień Walki z Głodem

     • Z okazji Światowego Dnia Walki z Głodem uczennice z klasy 4 "A" w Dniu Edukacji Narodowej w czasie uroczystości gminnych i szkolnych swoim wystąpieniem i symboliczną kanapką przypomniały o skali i potrzebach społecznych niedożywienia, zwłaszcza dzieci, w różnych rejonach świata.

      WP

     • DZIEŃ SENIORA W FORUM GLIWICE

     • 30 września 2023r. nasi "Ratownicy" z Patrolu Pierwszej Pomocy zademonstrowali Seniorom i wszystkim ludziom przebywającym w CH Forum jak udzielić pomocy  w nagłym zatrzymaniu krążenia z wykorzystaniem defibrylatora oraz  jak zaopatrzyć ranę z ciałem obcym.

      Waldemar Pigulak-Instruktor PP PCK.

     • BEZPIECZNIE W NASZEJ SZKOLE

     • Jak co roku w dniu 27.09.2023r. zostały przeprowadzone w szkole ćwiczenia z ewakuacji na wypadek zagrożenia ppoż. W czasie ćwiczeń zademonstrowano jak używać gaśnicy proszkowej gasząc nią pożar w zalążku.

      WP

  • Kontakt

   • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Ireny Sendler w Toszku
   • 32 2334419
    NIP 9691626740
    REGON 367997782
   • ul. Dworcowa 27 44-180 Toszek
    powiat gliwicki, województwo śląskie, Polska
    Poland
   • dyrektor mgr inż. Waldemar Pigulak
    wicedyrektor mgr inż. Beata Cieślik
 • Galeria zdjęć

   brak danych